merca-HAM  2019
Tal com va avisar Benjamí (EA3XU) en el grup de WhatsApp, el "Grup d'ATV" tindrà un Stand en mercats-HAM 2019.


A més: Dissabte de 17h a 19h, TAULA RODONA SOBRE ATV I MICROONES. Ponent: EA3XU Benjamí

També dissabte a les 11:00 h, EXPERIÈNCIES A LA TELEVISIÓ DIGITAL AMATEUR DATV. Ponents: EA3NE Jaume i EA3CNO Antonio.

A més segons ha informat Benjamí: "A mes quest any tindrem l'stant 1 lloc de Mesures de RF controlat per Iban EB3FRN" (Freqüències μWs incloses)

A més segons ha Informat Benjamí: "A mes quest any tindrem l'stant 1 lloc de Mesures de RF controlat per Iban EB3FRN" (Freqüències μWs incloses)….

http://www.mercaham.com